يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨ -
»
آخرین اخبار
دسترسی سریع

نشریات
 
دانلود فایل > سلامت محیط و کار > دستورالعمل ها
   
برنامه ها

  سياست نامه تأمين سلامت كاركنان دولت  - 1 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 458


...

  دستورالعمل تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت  - 1 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 393


...

  دستورالعمل شرايط انبار هاي مواد شيميايي و سموم  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 349


دستورالعمل شرايط و ويژگيهاي انبار هاي مواد شيميايي و سموم...

  آيين نامه نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 335


...

  آئین نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار  - 2 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 264


...

  آيين نامه بهداشت محيط  - 0 مگا بایت

     نظرات : 2 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 223


...

  دستورالعمل بازرسی بهداشت کار  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 194


...

  آيين نامه اجرايي ماده 191 قانون كار  - 1 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 171


...

  بخشنامه معاينات سلامت شغلي و دستورالعمل اجرایی آن  - 2 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 158


...

  ماده 5 قانون مدیریت پسماند  - 2 مگا بایت

     نظرات : 2 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 153


دستورالعمل سلامت ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماند...

  دستورالعمل تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور  - 1 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 143


دستورالعمل اجرایی کمیته های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور...

  دستورالعمل تامين سلامت كاردر كارگاه هاي كوچك  - 1 مگا بایت

     نظرات : 2 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 141


...

  بخشنامه برنامه بهداشت کشاورزی  - 1 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 138


...

  دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل  - 1 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 136


...

  آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 130


...

  مقررات برچسب گذاری  - 1 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 129


مقررات مربوط به نشان گذاري ، علامت گذاري و شماره گذاري بسته ها و جعبه هاي مواد خطرناك...

  آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 123


...

  استانداردهای ملی پیوست سلامت  - 2 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 118


...

  آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 118


...

  آیین نامه حریم مخازن، تاسیسات و کانالهاي آب  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 118


آیین نامه حریم مخازن ، تاسیسات آبی ، کانالهاي عموم آبرسانی، آبیاري وزهکشی...

  دستورالعمل اظهارنامه بی خطرسازی پسماند عفونی  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 116


دستورالعمل ارائه اظهارنامه بی خطرسازی پسماند عفونی و تیز و برنده...

  آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 115


...

  دستورالعمل تشكيل كميته سموم و مواد شيميايي  - 0 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 115


دستورالعمل تشكيل كميته هماهنگي كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي...

  دستورالعمل شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای  - 1 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 115


دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای...

  آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستان ها  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 110


...

  آیین نامه اجرایی قانون کنترل و مبارزه با دخانیات  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 109


...

  آئین نامه تبصره ماده 6 قانون جلوگیري آلودگی هوا  - 1 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 107


آئین نامه اجرائی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا...

  آیین نامه مقررات بهداشتی روستا مهد  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 96


...

  دستورالعمل بهسازی کارگاههای قالی بافی روستایی   - 1 مگا بایت

     نظرات : 2 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 95


...

  آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها  - 0 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 95


آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيلها، مردابها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي...

  آیین نامه بهداشت کار در مراتع کشاورزی و ..  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 93


آیین نامه بهداشت کار در مراتع کشاورزی، دامداری و مرغداری های کشور...

  آئین نامه اجرائی قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 92


...

  چگونه از اثرات ریزگردها بر سلامت خود بکاهیم  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 87


...

  دستورالعمل تولید و عرضه فرآورده های لبنی  - 1 مگا بایت

     نظرات : 5 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 79


دستورالعمل فنی و بهداشتی تولید و عرضه فرآورده های لبنی صنفی...