شنبه ١٠ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٠ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٠ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٠ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٠ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٠ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٠ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٠ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٤ مرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٨ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٨ آبان ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١٣ بهمن ١٣٩١ - نظرات : ٣متن کامل >>
 جمعه ١٣ بهمن ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
اصول خبرنويسي
امروزه روابط عمومي و روزنامه‌نگاري به عنوان دو رشته تخصصي هم وزن و ناگسستني، در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند.
 يکشنبه ٢٥ دی ١٣٩٠ - نظرات : ١متن کامل >>
ده روش براي موفقيت در كار
چرا بعضي ها آسان به مديريت هاي ارشد شركت مي‌رسند در حالي كه بعضي در مراتب مديريت مياني باقي مي‌مانند؟
 سه شنبه ١٨ خرداد ١٣٨٩ - نظرات : ١متن کامل >>
تعاريف‌ و مباني‌ علمي روابط‌ عمومي‌
روابط‌ عمومي‌، بخشي‌ از وظايف‌ مديريت‌ سازمان‌ و عملي‌ ممتد، مداوم‌ و طرح‌ ريزي‌ شده‌ است‌ كه‌ ازطريق‌ آن‌، افراد و سازمانها مي‌كوشند تا تفاهم‌ و پشتيباني‌ كساني‌ را كه‌ با آنان‌ سروكار دارند، بدست‌ آورند.
 چهارشنبه ٢٣ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
اصول و تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي در روابط عمومي
پنج وظيفه اصلي مديريت عبارتند از: برنامه‌ريزي، سازماندهي، به كارگيري نيروي انساني، رهبري و نظارت در ميان همه وظايف مديريت، از جمله مديريت روابط عمومي، برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي بلندمدت، ميان مدت وكوتاه مدت از زمره بنيادي‌ترين وظيفه واحدهاي روابط عمومي است.
 سه شنبه ١٥ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
خلاقیت در مدیریت
نقش مدير در پرورش خلاقيت، تحريك و تشويق كاركنان، تفويض اختيار به كاركنان، پيدا كردن ذهن هاي خلاق و استفاده از خلاقيت ديگران است.
 يکشنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیریت تغییر
تغيير، كليه جنبه هاي زندگي را تحت تاثير قرار مي دهد. اتخاذ يك رويكرد آينده نگر تنها راهي است كه به كمك آن مي توانيد آينده را، چه به عنوان يك فرد و چه به عنوان يك سازمان، در دست بگيريد.بنابراين، پذيراي تغيير باشيد و ياد بگيريد كه عناصر مثبت آن را توسعه دهيد.
 يکشنبه ١٣ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>