چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨ -
»
آخرین اخبار
دسترسی سریع

نشریات
 
دانلود فایل > سلامت محیط و کار
 کتاب ها (1)
 دستورالعمل ها (34)
 
برنامه ها

  نهایی قلیان  - 1 مگا بایت

     نظرات : 4 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 239


...

  حقایقی در مورد مصرف دخانیات و مواجهه با دود آن  - 1 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 172


تاریخچه کنوانسیون کنترل دخانیات و راهبردهای آن...

  خانواده و جامعه عاري از دخانيات با خودمراقبتي  - 1 مگا بایت

     نظرات : 2 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 164


...

  نمونه ازمایشات  - 1 مگا بایت

     نظرات : 2 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 144


...

  دخانيات تهديدي براي نو جونان وجوانان  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 112


...

  فرهنگ و آموزه هاي ديني حامي زندگي عاري از دخانيات  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 109


...

  نقش زنان در كنترل دخانيات  - 1 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 109


...

  رهايي از دخانيات با خود مراقبتي  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 103


...

  جوانان ونوجوانان هدف اصلي صنایع دخانی   - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 98


بسته هاي آمـوزشي و اطلاعاتي کنترل دخانیات ...

  دوری از دخانیات با خود مراقبتي  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 97


...

  دخانيات تهديدي براي زنان ودختران   - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 92


...

  ماليات دخانيات راهكار موثر دركاهش مرگ وبيماري  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 88


...