جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧ -
»
آخرین اخبار
دسترسی سریع

نشریات
 
دانلود فایل > مدیریت شبکه
   
برنامه ها

  شاخص های رایج بهداشتی  - 13 مگا بایت

     نظرات : 3 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 249


که در برنامه ریزی های کشوری کاربرد دارند...

  راهنمای ملی سلامت خانواده  - 110 مگا بایت

     نظرات : 4 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 219


...

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان  - 25 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 183


...

  برنامه ریزی استراتژیک در مراقبت های بهداشتی   - 21 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 149


تهیه گام به گام یک برنامه مبتنی بر کیفیت...

  اصلاحات نظام سلامت  - 80 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 134


راهنمای عدالت و کارآیی تابستان 1384...

  مجموعه درسی تربیت بهورز 1  - 51 مگا بایت

     نظرات : 2 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 129


...

  شبکه مراقبتهای اولیه بهداشتی در ایران  - 25 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 128


...

  توسعه بهداشت در ایران  - 16 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 106


مجموعه دانش و تجارب مدیران ارشد و خبرگان در روند توسعه شبکه های بهداشتی کشور...

  بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه  - 20 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 104


دکتر کامل شادپور دکتر سیروس پیله رودی پاییز 1381...

  مجموعه درسی تربیت بهورز 3  - 24 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 99


...

  پایش عملکرد پزشک خانواده  - 42 مگا بایت

     نظرات : 2 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 96


...

  اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران  - 22 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 94


...

  سیمای سلامت و جمعیت در ایران 1389  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 91


گزارش نخست دیده بانی سلامت کشور،مطالعه شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران...

  مجموعه درسی تربیت بهورز 2  - 25 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 88


...

  آئین نامه نظام ارجاع و پزشک خانواده  - 27 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 84


فروردین 1384...

  روش آموزش رابطین بهداشت  - 30 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 80


...

  از آموزش سلامت تا سلامت  - 15 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 80


دکتر شهرام رفیعی فر...

  مدیریت برنامه های تندرستی  - 26 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 78


رویکرد نظام دار برای ارتقاء کارایی برنامه های تندرستی دکتر فرید ابولحسنی بهار 1383...

  طراحی نظام ارجاع و پزشک خانواده  - 50 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 77


...

  سیمای سلامت روستانشینان ایران  - 40 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 70


...

  سیمای تغذیه کودکان در استانها  - 29 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 67


...

  سیمای جمعیت و سلامت در ایران 1379  - 70 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 60


...