دوشنبه ٣١ تير ١٣٩٨ -
»
آخرین اخبار
دسترسی سریع

نشریات
 
دانلود فایل > بیماری های واگیر > دستورالعمل ها
   
برنامه ها

  دستورالعمل مراقبت آیدس  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 707


دستورالعمل کاربردی مراقبت آیدس اجیپتی و آیدس آلبوپیکتوس در ایران...

  راهنماي كشوري مراقبت بيماري تب هاي راجعه  - 2 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 521


تاليف: محرم مافي دكتر سعيدرضا نداف دكتر حسين معصومي اصل دكتر سيد محسن زهرايي زير نظر: دكتر محمدمهدي گويا رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير 1392...

  برنامه و راهنمای ایمن سازی  - 1 مگا بایت

     نظرات : 13 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 502


برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی 1394...

  راهنماي كشوري مراقبت پيامدهاي نامطلوب ايمن سازي  - 2 مگا بایت

     نظرات : 6 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 306


...

  راهنمای کشوری مراقبت هپاتیت B  - 9 مگا بایت

     نظرات : 2 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 293


...

  دستورالعمل مراقبت مننژیت  - 13 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 273


...

  راهنماي درمان و تشخيص بروسلوز س (تب مالت)  - 9 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 272


...

  راهنمای مراقبت لیشمانیوز جلدی (سالک)  - 5 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 237


...

  راهنمای کشوری مبارزه با بیماری هاری  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 231


...

  راهنمای کشوری مراقبت بیماری دیفتری  - 2 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 224


...

  راهنماي كشوري مبارزه با بیماری تب کریمه کنگو  - 8 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 208


...

  دستورالعمل کشوری کنترل بیماری دنگ  - 5 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 176


...

  راهنمای کشوری مبارزه با بروسلوز (تب مالت)  - 5 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 172


...

  دستورالعمل کشوری لیشمانیوز احشایی(کالاآزار)  - 2 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 168


...

  اقدامات بهداشتی مهم در کنترل بروسلوز (تب مالت)  - 2 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 165


...

  راهنمای مراقبت از بیمااری سیاه سرفه  - 50 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 163


...

  راهنماي كشوري مبارزه با هاري  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 163


...

  راهنمای بیماری مشمشه  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 163


...

  راهنمای کشوری مراقبت فاسیولیازیس  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 145


...

  راهنماي مراقبت تب خرگوشی (تولارمی) در انسان  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 141


...

  راهنمای استفاده از سدیم استیبوگلوکونات  - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 120


راهنمای استفاده از سدیم استیبوگلوکونات برای استفاده در بیماران مبتلا به لیشمانیوز...

  راهنمای حذف جذام به عنوان يك مشكل بهداشتي  - 1 مگا بایت

     نظرات : 1 -  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 113


سازمان جهانی بهداشت 1997 میلادی...

  راهنماي استفاده از داروي خوراكي ميلتفوسين   - 1 مگا بایت

  نمايش : تعداد نمایش  -  دانلود فایل : 74


راهنماي استفاده از داروي خوراكي ميلتفوسين براي درمان بيماران مبتلا به كالا آزار ...