چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨ -
»
آخرین اخبار
دسترسی سریع

فایل ها و اسلاید های ارائه شده در اجلاس معاونان بهداشت_زنجان_تیر 1396
 
دکتر تبریزی دانلود
دکتر عبداللهی دانلود
دکتر صادق نیت دانلود
دکتر گویا دانلود
دکتر حاجبی دانلود
دکتر رفیعی فر دانلود
دکتر بهرامی دانلود
دکتر بنار دانلود
دکتر میرزایی دانلود
دکترمقدمی دانلود
دکترسمیعی دانلود
دکترسیم فروش دانلود
دکتر فرخی دانلود
دکتر برکاتی   دانلود
دکتر رهبر   دانلود
خانم جمشید بیگی   دانلود
 خانم یوسفی   دانلود