شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨ -
»
آخرین اخبار
دسترسی سریع

راهنمای ارتباطات
 

 

معاونت بهداشت

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

1

دکتر علیرضا رئیسی

معاون بهداشت

81455060

2

دکتر محمد شریعتی

قائم مقام معاون بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه

81454803

3

دکترعزیز اله عاطفی

مشاور ومعاون اجرایی معاونت بهداشت

81455070

4

دکتر افشین استوار

 مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

81455060

5

دکتر محمدمهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

81455005

6

دکتر احمد جنیدی

  رئیس مرکز سلامت محیط و کار

81454120

7

دکتر حامد برکاتی

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس

81454910

8

دکتر احمد حاجبی

مدیر کل دفتر  سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

81454961

10

خانم دکتر زهراعبدالهی

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه

81454992

11

دكتر حمید صمدزاده

رئیس اداره بهداشت دهان و دندان

81454271

13

 دکتر سیامک سمیعی  مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت  81453061
14 حمید انصاری مدیر روابط عمومی 81455524