پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩ -
»
آخرین اخبار
دسترسی سریع

راهنمای ارتباطات
 

 

معاونت بهداشت

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

1

دکتر علیرضا رئیسی

معاون بهداشت

81455060

2

دکتر جعفر صادق تبریزی

 رئیس مرکز مدیریت شبکه

81454803

3

دکترعزیز اله عاطفی

مشاور ومعاون اجرایی معاونت بهداشت

81455070

4

دکتر افشین استوار

 مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر

81454240

5

دکتر محمدمهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

81455005

6

دکتر احمد جنیدی

  رئیس مرکز سلامت محیط و کار

81454121

7

دکتر حامد برکاتی

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس

81454910

8

دکتر احمد حاجبی

مدیر کل دفتر  سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

81454961

9

خانم دکتر زهراعبدالهی

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه

81454992

10

دكتر حمید صمدزاده

رئیس اداره بهداشت دهان و دندان

81454271

11

 دکتر سیامک سمیعی  مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت  81453061
  دکتر غلامحسین ویسی سرپرست دفترآموزش وارتقاء سلامت 81455088
12 حمید انصاری مدیر روابط عمومی

81455524

81455085