چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨ -
»
آخرین اخبار
دسترسی سریع

رسالت معاونت
 
اهداف راهبردی حوزه بهداشت:
• توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت
• افزایش پوشش و بهره مندی از خدمت مراقبت های اولیه
• کاهش 25 درصد مرگ های ناشی از سکته های قلبی و عروقی، سرطان و بیماری های تنفسی در جمعیت 30 - 70 سال کشور
• نهادینه سازی همکاری فرابخشی در کاهش عوامل خطر 1
• کاهش 10 درصد نمک دریافتی، مصرف سیگار، فشارخونبالا و کم تحرکی
• کاهش شیب تبدیل افراد اضافه وزن به افرادچاق و توقف رشد دیابت در کشور
• كاهش شیوع اختلالات شايع روانپزشكي )اختلال افسردگي و اضطراب(
• كاهش شیوع مصرف مواد مخدر
• کاهش شیوع مصرف الكل
• ارتقای شاخص هاي سلامت اجتماعي
• ارتقای کیفیت مراقبت بیماری های مزمن غیرواگیر
• افزایش تعداد محیط های حامی سلامت (محل زندگی، تحصیل، کار، تفریح و عبادت و ارایه خدمات و محلات)
• كاهش مرگ و مير گروه هاي هدف نوزادان، كودكان و مادران باردار و  جمعیت 30 تا 70 سال کشور
• ارتقای سطح تكاملي كودكان
• كاهش قند، چربي و نمك محصولات و فرآوردهاي غذايي به ميزان استاندارد تع يين شده و اعلامي وزارت بهداشت
• افزایش ایمنی واحدهای بهداشتی در ابعاد آمادگی عملکردی، ایمنی سازه ای و غیرسازه ای
• ارتقای برنامه مراقبت از سلامت مادران و کودکان
• ارتقای برنامه بهداشت عمومی (آب سالم، هوای پاک، غذای ایمن و رژیم غذایی سالم)
• تغییر ساختار ارائه خدمات مراقبت های اولیه در شهرها با اولویت حاشیه شهر و شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از 500 هزار نفر طبق دستورعمل اجرایی اردیبهشت 1394
• ارتقای آمادگی جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی